PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE & DYSLEXIE

MONIEK WOLFS

  • Logopedie bij kinderen & volwassenen
  • Lees- en spellingproblemen
  • (ernstige) Dyslexie
  • Spraak en Taal
  • Afwijkend mondgedrag (OMFT)
  • Stemproblemen
  • Laryngeale manipulatie

 

OVER LOGOSENZ

Bij LogoSenz kunt u terecht voor logopedie (zowel bij kinderen als volwassenen) en de behandeling van dyslexie/lees- en spellingproblemen.

In de praktijk wordt gewerkt op een vraaggerichte manier met zowel kinderen als volwassenen. Dit wil zeggen dat de cliënten, ouders en/of partners zoveel mogelijk worden betrokken in het behandeltraject.

Er wordt bekeken hoe iemand het beste leert en daar wordt zoveel mogelijk op ingespeeld.

Voor kinderen kan dit betekenen dat het ene kind het fijn vindt om aan de tafel te werken, terwijl het andere kind het beste leert wanneer het ‘in beweging’ is. Dit kan dan bijvoorbeeld door gebruik van een wiebelkussen. Er wordt geprobeerd te zorgen dat de prikkels op de juiste manier binnen komen en verwerkt kunnen worden zodat de therapie effectief en leuk is!

Moniek is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en in het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

LogoSenz, VANZELFSPREKEND!

WERKWIJZE

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of via e-mail aanmelden. Daarna wordt zo spoedig mogelijk een afspraak met u gemaakt.

Intakegesprek

Er volgt een intakegesprek waarbij de persoonsgegevens worden genoteerd en de hulpvraag nader wordt besproken. 

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt in overleg met u bepaald hoe het behandeltraject er verder uit komt te zien. 

Behandeling

Een logopedische behandeling vindt plaats na verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist en duurt ongeveer 30 minuten. Aan de hand van de ernst van het probleem, wordt de behandelfrequentie vastgesteld.

Vergoedingen

Logopedie
De logopedische therapie wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder geldt een eigen risico. In bepaalde gevallen kan op medische indicatie een aan-huis-behandeling plaatsvinden. De tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend.

Dyslexie
Voor de vergoeding van (ernstige) dyslexie en lees- spellingproblemen gelden specifieke voorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

CONTACT EN LOCATIES

Echt

Herten

Echt dependance

Hubertusschool Herten

Locaties:

Peijerstraat 35a, 6101 GA ECHT

Julianaplein 15, 6049 BS HERTEN

Louis Beelstraat 12, 6049 HS HERTEN (Hubertusschool)

Putkamp 2, 6049 AK HERTEN (Basisschool De Stapsteen)