DYSLEXIE

Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’. Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Binnen LogoSenz wordt onderzoek verricht en behandeling gedaan bij kinderen met lees- en spellingproblemen. Wanneer er een vermoeden is van dyslexie, wordt doorverwezen voor een gericht dyslexie-onderzoek. Er wordt samengewerkt met Dyslèxica, centrum voor dyslexie te Roermond.  Wanneer de diagnose Ernstige Dyslexie (ED) wordt vastgesteld, kan begeleiding op school of in de praktijk plaatsvinden.

Moniek is geregistreerd dyslexiebehandelaar volgens de richtlijnen van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en tevens geregistreerd in het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).