LOGOPEDIE

Een Logopedist is een paramedicus, die zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen, die stoornissen hebben op het gebied van adem en stem, spraak, mondfuncties, taal, gehoor en luisterfuncties.

Op logopedisch gebied behandelen wij zowel kinderen als volwassenen die stoornissen hebben op het gebied van:

Taal: Problemen op het gebied van taal kunnen zich uiten in onder andere onvoldoende woordenschat, onvolledige zinsbouw, moeite met het vertellen van een logisch verhaal, moeite met het begrijpen van gesproken of geschreven taal.

Spraak: Moeilijkheden in de spraak zorgen meestal voor een slechte verstaanbaarheid. Dit kan zich uiten in het niet of niet goed kunnen uitspreken van bepaalde klanken.

Mondfuncties: Door afwijkend mondgedrag (speengebruik, duimen, nagelbijten, open mondgedrag, mondademen etc.) kunnen problemen ontstaan in de mondfuncties en dit kan leiden tot afwijkingen in het gebit, het slikken en het spreken.

Adem en stem: Door het verkeerd gebruiken van de stem en/of de adem, kunnen problemen op dit gebied ontstaan. Dit kan zich uiten in onder andere heesheid, keelklachten, een schorre stem, het wegvallen van de stem, spanning in het keelgebied, het gevoel van een brok in de keel (globusgevoel).

Luisterfuncties: Sommige kinderen hebben moeite met het verwerken van auditief aangeboden informatie waardoor bijvoorbeeld aandachtsproblemen kunnen ontstaan. Daarnaast kunnen kinderen moeite hebben met het onderscheiden van verschillende klanken of geluiden. Dit kan leiden tot problemen met het voorbereidend en aanvankelijk lezen.

Logopedie