WERKWIJZE

Aanmelden
U kunt zich via de mail aanmelden. Daarna wordt zo spoedig mogelijk een afspraak met u gemaakt.

Intakegesprek
Er volgt een intakegesprek waarbij de persoonsgegevens worden genoteerd en de hulpvraag nader wordt besproken.

Onderzoek
Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt, in overleg met u, bepaald hoe het behandeltraject er verder uit komt te zien.

Behandeling
Een logopedische behandeling vindt plaats na verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist en duurt ongeveer 25 minuten. Aan de hand van de ernst van het probleem, wordt de behandelfrequentie vastgesteld.

Vergoedingen
Logopedie: De logopedische therapie wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder geldt een eigen risico. In bepaalde gevallen kan op medische indicatie een aan-huis-behandeling plaatsvinden.

Dyslexie: Voor de vergoeding van (ernstige) dyslexie en lees- spellingproblemen gelden specifieke voorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

LogoSenz
werkwijze_logosenz